Casa MIA

La Casa MIA, situada a Manises, en l’àrea metropolitana, és el resultat d’una acurada consideració de la seua ubicació. La parcel·la en cantonada amb tres fronts i un suau desnivell influïx en la volumetria i la distribució interior de l’habitatge. La casa es va concebre com una composició de tres volums que s’adossen i s’alineen de manera paral·lela als dos fronts principals de la parcel·la. Cadascun d’estos cossos es distingix pels seus materials, dimensions i tractament dels buits, la qual cosa els fa únics i definix tant la seua adaptació al terreny com la seua funció interior.

El disseny dels espais s’ha desenvolupat tenint en compte les necessitats d’una família en creixement. En la planta baixa, es troben la zona de dia i treball, mentre que en la planta primera se situa la zona de nit i oci, denominades respectivament com a planta pública i privada. En ingressar a la casa, l’escala, que es troba en el volum central que connecta el conjunt, exercix un paper important en facilitar les connexions internes de manera harmoniosa.

A través d’este volum central, s’accedix als espais de la planta baixa, on trobem l’accés des de l’estacionament, una oficina amb zona de servicis i les sales de cuina i menjador que s’obrin cap al pati. En pujar les escales, arribem al distribuïdor principal, que dona accés a la zona de gimnàs, bugaderia, terrassa i les habitacions. El pati exterior es convertix en el punt focal de la casa, oferint vistes panoràmiques i connectant amb la piscina i la terrassa exterior.

El disseny interior es caracteritza pel joc de tres materials seleccionats per a harmonitzar les vistes, que es reflectixen a l’interior mitjançant la combinació de colors blanc, fusta i ciment en les diferents estades de l’habitatge. Estes tonalitats han influït en l’elecció dels elements decoratius. En resum, la Casa *MIA es va concebre com un espai versàtil que permet a la família viure, treballar, descansar i compartir, oferint una experiència de vida que s’adapta a totes les necessitats.

Arquitectes
TECUM ARQUITECTURA
Fotografia
Alfonso Calza
Any
2017
Superfície
400 m2
Ubicació
Manises (València)
Tipologia
Habitatge Unifamiliar en Cantonada